Tjänster

Pumpbilstjänster vid större avjämningar beroende på materialmängd och tillgång till arbetsyta. 
 • Pumpbilar
 • Industrigolv
 • Lagerlokaler
 • Storkök
 • Avvägningar
 • Hisshallar
 • Stegljudsgolv
 • Designgolv
Här ligger ett Designgolv i svart kulör i en hisshall till ett kontorslandskap. Där var det noggrann tätning och millimeteranpassning mot hisströsklarna. 
 • Formsättning
 • Betongslipning
 • Designgolv
 • Uterum
 • Gjutarbeten
 • Rampningar
 • Fundament
 • EPS